aktualności klasztoru Wrocław wróć

Bierzmowanie 2021


Maj 19, 2021

SAKRAMENT BIERZMOWANIA

W PARAFII OPIEKI ŚW. JÓZEFA WE WROCŁAWIU

W 2021 ROKU

 

  1. Bierzmowanie będzie miało miejsce dnia 24 czerwca 2021 roku na Mszy św. o godz. 1600.
  2. Szafarzem bierzmowania będzie ks. dr Adam Łuźniak, wikariusz generalny naszej archidiecezji.
  3. Potwierdziłem chęć przyjęcia bierzmowania przez zgłoszonych, w ubiegłym roku, z Rodzicami, nie otrzymałem potwierdzenia od dwóch osób.
  4. Spotkania liturgiczne przed przyjęciem bierzmowania będą miały miejsce w kościele Opieki św. Józefa przy ul. Ołbińskiej 1 w dniach: 07, 10 i 21 czerwca 2021 roku o godz. 1900. Obecność absolutnie obowiązkowa!!!
  5. Dla osób dodatkowych obowiązkowe spotkanie 21 czerwca o godz. 1900.
  6. Ostatnie spotkanie, czyli 21 czerwca o godz. 1900, musi się odbyć ze świadkiem bierzmowania!!!
  7. Proszę, aby na pierwsze spotkanie, w dniu 7 czerwca 2021 roku o godz. 1900, przynieść, na kartce, ze swoim imieniem i nazwiskiem, informację o wybranym imieniu do bierzmowania i informacji o świadku bierzmowania.
  8. Świadek bierzmowania musi, w parafii swego obecnego zamieszkania, uzyskać zgodę na to, że może być świadkiem bierzmowanego. To zaświadczenie należy dostarczyć na drugie spotkanie, 10 czerwca 2021 roku o godz. 1900.
  9. Ofiarą za bierzmowanie, muszę kupić krzyże, kwiaty, to suma 30 zł.

 

                                                                                                                                                                         Krzysztof Wesołowski OCD

                                                                                                                                                                przygotowujący do bierzmowania