aktualności klasztoru Wrocław wróć

INSTYTUT DUCHOWOŚCI


Sierpień 21, 2019

      

 

INSTYTUT DUCHOWOŚCI KARMEL – działa przy kościele i parafii Karmelitów Bosych we Wrocławiu,
ul. Ołbińska 1. Prowadzą go ojcowie karmelici bosi, a wykładowcami są karmelici, osoby duchowne oraz świeckie z całej Polski.

CELEM Instytutu jest praktykowanie RELACJI PRZYJAŹNI Z BOGIEM (jak określiła modlitwę św. Teresa od Jezusa założycielka Karmelu bosego), a także z BLIŹNIM i ze ŚWIATEM.

Św. Teresa pisze w swej autobiografii, iż „wygrała swe życie, gdy zamieniła je w modlitwę” – gdy przyjęła Boga jako swego przyjaciela, z którym dzieliła całe swe życie. Stwierdziła, iż „Teresa sama nie może nic, lecz Teresa z Chrystusem może wszystko…”. O takiej relacji, w której Bogu pozwalamy w swym życiu na wszystko, chcemy w naszym Instytucie mówić i uczyć ją praktykować.  Człowiek jednak nie jest „samotną wyspą”, nie istnieje bez innych, w pustce; żyje w konkretnym miejscu i czasie. Dlatego  też, podobnie jak święta – chcemy uczyć także relacji z innymi ludźmi. Dopiero wtedy – dzięki relacji przyjaźni z Bogiem i z drugim człowiekiem – będziemy mieć siłę, by iść w świat nie poddając się mu, lecz przemieniając go.

W naszym Instytucie realizujemy to poprzez trzy rodzaje spotkań, konstytuujące 3-stopniowy proces:

1 stopień  – ma formę WYKŁADÓW służących poznawaniu prawdy o Bogu, człowieku i świecie, pozwalającej tworzenie relacji, możliwej tylko w prawdzie. Wykłady trwają 2 lata i dotyczą wszelkich możliwych przedmiotów umożliwiających  poznanie prawdy i zasad tworzenia relacji na niej opartej:

1 rok – przedmiotami są: Życie i dzieło św. Teresy od Jezusa – założycielki Karmelu, która modlitwę definiowała jako „relację przyjaźni z Bogiem” (A. Rachmajda OCD – Wrocław).  Formacja ucznia Jezusa według Ewangelii (R. Kempiak SDB – Wrocław). Umiejętność współmyślenia z drugim człowiekiem, by dzięki temu poznawać prawdę o nim (dr A. Workowski- Kraków). Poznawanie przez historię Boga działającego w świecie (G. Maciejewski, Sz. Modzelewski i W. Grzybowski – Szkoła Nawigatorów). A także wprowadzenie do myślenia o sobie i świecie z perspektywy samego Boga: „Wprowadzenie do świętej teologii” (ks. M. Małyga – Wrocław) i wprowadzenie do jej praktykowania (o. prof. K. Lubowicki – Wrocław).

2 rok – przedmiotami są tutaj: Postać św. Jana od Krzyża, karmelity bosego, najbliższego współpracownika św. Teresy od Jezusa w dziele reformy Karmelu, który uczy wolności – niezbędnej, by pozwolić Bogu działać bez ograniczeń w naszym życiu (A. Rachmajda OCD). Wykłady o Chrystusie jako prawdzie-skale, na której można budować swe życie  (ks. M. Małyga). „Formacja sumienia w prawdzie” (ks. prof. P. Bortkiewicz TChr – Poznań). Poznawanie prawdy o człowieku jako osobie – pedagogika personalistyczna (prof. K. Olbrycht – Cieszyn). Korzenie cywilizacji europejskiej – nauka i sztuka (G. Strykowska – Poznań).

Spotkania wykładowe trwają 2 lata; odbywają się co dwa tygodnie, w czwartki, w godzinach od 17 do 20; w pomieszczeniach klasztoru na ul. Ołbińskiej 1. Oto plan zajęć na najbliższy pierwszy rok (w cyklu dwuletnim): ….

2 stopień – to praktykowanie relacji przyjaźni z Bogiem i bliźnim w prawdzie, realizowane przez SPOTKANIA WARSZTATOWE.

Spotkania warsztatowe odbywają się raz w miesiącu, zwykle poza Wrocławiem i trwają 24 godziny od godz. 18 w piątek do tejże dnia następnego. Prowadzą je różne osoby, specjaliści z różnych dziedzin – pomagający tworzyć relacje z Bogiem, dzięki poznawaniu tego Boga i siebie samego.

3 stopień – praktykowanie życia w relacji z Bogiem i przyjaciółmi w codziennym życiu: grupy modlitwy terezjańskiej.

Spotkania grup odbywają się raz w miesiącu poza Wrocławiem i trwają, podobnie jak spotkania warsztatowe 24 godziny (piątek godz. 18 – sobota godz. 18). Polegają na spotkaniu małej grupy modlitewnej przypatrującej się swemu życiu w świecie, i dzielącej się nim, w świetle tekstów Pisma świętego i świętych Karmelu (piątkowy wieczór); oraz spotkaniu formacyjnym wszystkich osób w sobotę. Formacji towarzyszy świętowanie – tworzenie relacji przyjaźni.

 

INFORMACJE FORMALNE IDK

 

  1. Forma zapisów

Przesłanie wymaganych dokumentów w formie elektronicznej na e-mail: idkarmelwroclaw@gmail.com lub przesłanie dokumentów drogą pocztową na adres: Instytut Duchowości Karmel; Ołbińska 1, 50-259 Wrocław

Dokumenty można składać do końca października 2019 r. Dysponujemy ograniczoną liczbą miejsc. Decyduje kolejność zgłoszeń.

  1. Warunki przyjęcia na Studium Duchowości

2.1 Dokumenty

– formularz zgłoszeniowy z własnoręcznym podpisem (dostępny tutaj)….

– życiorys

– kopia świadectwa ukończenia szkoły średniej lub studiów wyższych

– trzy fotografie

– opłata 280 zł za jeden semestr

2.2 Wymagania

– ukończona szkoła średnia

– odbycie wstępnej rozmowy kwalifikacyjnej z dyr. Instytutu

Terminy rozmów:

Wrzesień – 6,13: godz. 18,30-20,00; wrzesień 20,30 i październik – 1, 14,21; godz. 17-20

Prosimy o wybór dogodnego terminu rozmowy i podaniu w formularzu zgłoszeniowym lub emailowo.

Miejsce rozmów:

Klasztor oo. Karmelitów Bosych, ul. Ołbińska 1, 50-259 Wrocław

Wyniki rozmów:

Informacja o przyjęciu zostaje przekazana kandydatom bezpośrednio po rozmowie.

Opłata:

Opłatę, w kwocie 280 zł za I semestr, można dokonać osobiście lub na konto

– w tytule proszę wpisać: opłata za uczestnictwo w wykładach Instytutu Duchowości Karmel (1 semestr – 280 zl. lub 2 semestry – 560)

Dodatkowe informacje dotyczące zapisów można uzyskać pod nr telefonu 698 672 838

Załączniki:

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY  (pobierz)

TERMINY ZAJĘĆ: Zajęcia odbywają się co drugi czwartek począwszy od października do czerwca (pobierz)