aktualności klasztorów Wrocław wróć

Komunikat kryzysowy


Marzec 27, 2020

DRODZY PARAFIANIE!

Dnia, 27 marca 2020 r., nasz Ksiądz Arcybiskup, Józef Kupny, wydał kilka dekretów regulujących nasze życie religijne na czas wprowadzenia przez władze państwowe stanu epidemii. Idąc po myśli owych dekretów, postanawiam, co następuje:

 1. UDZIELA SIĘ DYSPENSY NA CZAS NIEOKREŚLONY (tzn. do odwołania) OD OBOWIĄZKU UCZESTNICZENIA WE MSZY ŚW. W NIEDZIELE I INNE DNI ŚWIĄTECZNE NAKAZANE!
 2. W NIEDZIELĘ, 29 MARCA 2020, BRAMY NA PLAC KOŚCIELNY BĘDĄ ZAMKNIĘTE, ABY NIE PROWOKOWAĆ SYTUACJI, KTO ZOSTANIE WPUSZCZONY DO KOŚCIOŁA, A KTO NIE! NIE JEST NASZĄ INTENCJĄ, ABY NIEDZIELĘ PRZEŻYĆ W NIEUSTANNYCH KONFLIKTACH.
 3. ISTNIEJE PAŃSTWOWY NAKAZ, ABY PODCZAS MSZY ŚW. UCZESTNICZYŁO W LITURGII PIĘĆ OSÓB (5), NIE LICZĄC POSŁUGUJĄCYCH.
 4. DAJEMY PIERWSZEŃSTWO TYM, KTÓRZY ZAMÓWILI INTENCJĘ MSZY ŚW. PROSIMY ICH O KONTAKT TELEFONICZNY Z PARAFIĄ, DLA OMÓWIENIA PRZEMIESZCZANIA SIĘ DO KOŚCIOŁA! (71) 792 72 61; 792 72 62
 5. TYM WSZYSTKIM PARAFIANOM, KTÓRZY PRAGNĄ PRZYJĄĆ KOMUNIĘ ŚWIĘTĄ W NIEDZIELĘ, PROPONUJEMY TAKĄ MOŻLIWOŚĆ, W GODZ. OD 1500 DO 1700. BĘDZIEMY DYŻUROWAĆ W KOŚCIELE, ABY UDZIELAĆ KOMUNII ŚW. PROSIMY JEDNAK PRZESTRZEGAĆ NORM PAŃSTWOWYCH, ŻE W PRZESTRZENI KOŚCIOŁA MOŻE PRZEBYWAĆ PIĘĆ OSÓB (5)!
 6. PO PRZYJĘCIU KOMUNII PROSIMY O OPUSZCZENIE KOŚCIOŁA, ABY UMOŻLIWIĆ INNYM JEJ PRZYJĘCIE! DZIĘKCZYNIENIE PO KOMUNII MOŻNA UCZYNIĆ W DOMU!
 7. KOŚCIÓŁ NA CZAS MSZY ŚW. JEST ZAMKNIĘTY!
 8. W DNI POWSZEDNIE, PO MSZACH ŚW., KRUCHTA KOŚCIOŁA BĘDZIE OTWARTA DLA OSOBISTEJ ADORACJI.
 9. NIE MA MOŻLIWOŚCI PUBLICZNEJ ADORACJI NAJŚW. SAKRAMENTU W PRZESTRZENI KOŚCIOŁA!
 10. SPOWIEDŹ ŚW. ODBYWAĆ SIĘ MOŻE TYLKO I WYŁĄCZNIE, PO WCZEŚNIEJSZYM UMÓWIENIU TELEFONICZNYM, W BUDYNKU KLASZTORU, Z ZACHOWANIEM ODPOWIEDNIEJ ODLEGŁOŚCI I NORM BEZPIECZEŃSTWA!
 • PROSIMY O ZROZUMIENIE TEJ TRUDNEJ SYTUACJI DLA KAŻDEGO Z WAS, A ZWŁASZCZA DLA NAS, DUSZPASTERZY!
 1. ODSYŁAM: archidiecezja.wroc.pl

 Prosimy, aby korzystający z dyspensy byli wierni osobistej i rodzinnej modlitwie oraz w miarę możliwości łączyli się duchowo ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe czy telewizyjne.

Obraz z naszego kościoła można śledzić na stronie internetowej:

https://airmax.pl/kamery/wroclawolbin