Stowarzyszenie Walka Duchowa

Marzec 4, 2017

Dane stowarzyszenia

Pełna nazwa: Stowarzyszenie „Walka Duchowa”
Nazwa skrócona: SWD
Adres: ul. Ołbińska 1; 50-259 Wrocław; Polska
Data rejestracji: 28.10.2014r.
Organ rejestrujący: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu
KRS: 0000528939
REGON: 360208813
Nr rachunku bankowego: 91 1140 2017 0000 4402 1308 7803
NIP: 8982209503
Prezes: Marzena Mazur-Mirek
Opiekun duchowy: o. Mateusz Filipowski OCD
Patron: św. Teresa od Jezusa (z Avila)
Kontakt: walkaduchowa@gmail.com lub telefon 730 739 223 w godz. 18:00-21:00.

Statut Stowarzyszenia „Walka Duchowa”

Patronka – św. Teresa od Jezusa

ikona-św.-Teresa-od-Jezusa

Na Mszy św. Jubileuszowej 28 marca 2015r., w 500-lecie urodzin Świętej, ks. bp Andrzej Siemieniewski ogłosił św. Teresę od Jezusa, patronką naszego Stowarzyszenia Walka Duchowa. Tekst modlitwy odczytanej przez ks. Biskupa:

Błogosławimy Ciebie, Panie, Ojcze nasz, pełen miłosierdzia i dobroci, który obdarzyłeś nas przykładem życia św. Teresy od Jezusa. Ufamy, że jej wstawiennicza modlitwa będzie pomocą w dążeniu do zjednoczenia z Tobą, które stało się jej udziałem. Natchnieni jej radosnym świadectwem opartym na doświadczeniu Ciebie, Stowarzyszenie Walka Duchowa obiera sobie za Patronkę św. Teresę od Jezusa, w pięćsetną rocznicę jej urodzin. Niech wszystkie inicjatywy podejmowane przez członków tego Stowarzyszenia przyczyniają się do pogłębiania duchowości karmelitańskiej i do zażyłości z Jezusem Chrystusem, naszym Panem i Zbawicielem, który zwyciężył grzech, śmierć i szatana. Niech Święta Reformatorka Karmelu wstawia się, aby poprzez wrażliwą miłość apostolską do Kościoła, wszyscy jego członkowie, uczyli się nieustannie determinacji i wierności na drodze modlitwy oraz podejmowanych zadań. Błogosław Panie całą wielką Rodzinę Karmelitańską i przyjmij nasze wołanie, które wznosi się dziś w sposób szczególny przez wypowiadane słowa św. Teresy:

„Twoją jestem na zawsze,
Od Ciebie życie wzięłam,
Powiedz mi więc, o Boże,
Co chcesz, abym czyniła?”

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

Św. Tereso od Jezusa, módl się za nami.
Reformatorko Rodziny Karmelu, módl się za nami.
Patronko Stowarzyszenia WALKA DUCHOWA, módl się za nami.

Członkowie stowarzyszenia

Zarząd stowarzyszenia

Prezes: Marzena Mazur-Mirek
I. Wiceprezes: Jacek Sujka
II. Wiceprezes: Marek LipińskI
Skarbnik: Tomasz Zięba

Komisja rewizyjna

Przewodniczący: Anna Kaczmarek
Wiceprzewodniczący: Joann Majka
Sekretarz: Jan Kocoń

Opiekun duchowy

Opiekun duchowy: o. Krzysztof Piskorz OCD

Członkowie zwyczajni

Członek: Dorota Pogórska
Członek: Małgorzata Pyszkowska
Członek: Paweł Rawski

Osoby pragnące wspomóc finansowo dzieła Stowarzyszenia „Walka Duchowa” mogą dokonać przelewu na konto Stowarzyszenia:
91 1140 2017 0000 4402 1308 7803
Stowarzyszenie „Walka Duchowa”

W tytule przelewu prosimy napisać „Darowizna dla Stowarzyszenia Walka Duchowa”.

Wszystkim darczyńcom i osobom modlącym się w intencji naszych działań z całego serca dziękujemy i również ze swej strony zapewniamy o wdzięczności w modlitwie.

STRONA INTERNETOWA STOWARZYSZENIA WALKA DUCHOWA