Solniczka

Pomysł na utworzenie Karmelitańskiej Wspólnoty Nowej Ewangelizacji „Solniczka” powstał na początku 2013 roku. Inspiracją dla powstania grupy było ogłoszenie przez papieża Benedykta XVI Roku Wiary (11.10.2012 – 24.11.2013) w liście apostolskim z dnia 11.10.2011. Papież Benedykt XVI ogłaszając Rok Wiary zaprosił nas do autentycznego i nowego nawrócenia do Chrystusa i zaangażowania misyjnego na rzecz nowej ewangelizacji: „Zwłaszcza w tym Roku każdy wierzący powinien ponownie odkryć treść wiary wyznawanej, celebrowanej, przeżywanej i przemodlonej, i zastanowić się nad samym aktem wiary.” Dzień rozpoczęcia Roku Wiary był również dniem poświęconym na obrady Synodu Biskupów nad kwestią nowej ewangelizacji, o potrzebie głoszenia której mówią także papieże naszych czasów, kierując do nas te słowa:

Papież Franciszek: „Nie ulegajmy pesymizmowi i zniechęceniu: mamy mocną pewność, że Duch Święty daje Kościołowi, wraz ze swym potężnym tchnieniem, odwagę, by wytrwać, a także poszukiwać nowych metod ewangelizacji, aby nieść Ewangelię aż po krańce ziemi. Prawda chrześcijańska jest pociągająca i przekonująca, ponieważ odpowiada na głęboką potrzebę ludzkiej egzystencji, głosząc w sposób przekonujący, że Chrystus jest jedynym Zbawicielem całego człowieka i wszystkich ludzi”.

Papież Benedykt XVI: „Wszyscy potrzebują Ewangelii; Ewangelia jest przeznaczona dla wszystkich, a nie tylko dla zamkniętego kręgu ludzi, mamy zatem obowiązek szukać nowych dróg, by dotrzeć z nią do wszystkich”.

Papież Jan Paweł II: „Moment historyczny, który obecnie przeżywamy (…), stanowi wielkie wezwanie do «nowej ewangelizacji, to znaczy do głoszenia Ewangelii zawsze nowej i zawsze noszącej nowość; do ewangelizacji, która musi być prowadzona z nową gorliwością, nowymi metodami i z zastosowaniem nowych środków wyrazu”.

Kolejną inspiracją dla utworzenia wspólnoty „Solniczka” było ogłoszenie w bieżącym roku liturgicznym programu duszpasterskiego pod hasłem „Być solą ziemi”. Nazwa tego programu jest nawiązaniem do słów, jakie skierował do swoich uczniów Jezus: „Wy jesteście solą ziemi, a jeśli sól utraci swój smak, to czym ją przywrócić? Nie przydaje się na nic!” (Mt 5,13) Nazwa naszej wspólnoty również nawiązuje do hasła „Być solą ziemi”, a działalność wpisuje się w nowy program duszpasterski, którego jednym z celów jest rozbudzanie ducha apostolskiego wiernych świeckich i dzielenie się wiarą. Temat ten omawiany był również na Konferencji Episkopatu Polski w marcu 2012 roku, na którym stwierdzono, że: „Nowa ewangelizacja skierowana jest przede wszystkim do tych wiernych, którzy mimo przyjętych sakramentów świętych zaprzestali praktykowania wiary. Nowa ewangelizacja i autentycznie przeżyty Rok Wiary mają wzmocnić zapał misyjny całego Kościoła oraz pomóc w jak najowocniejszym wypełnianiu misji jednoczenia ludzi z Bogiem i budowania wspólnoty”.

Karmelitańska Wspólnota Nowej Ewangelizacji „Solniczka” oficjalnie rozpoczęła swoją działalność w święto Bożego Miłosierdzia (w nocy 6/7.04.2013), podczas którego każdy członek wspólnoty otrzymał solniczkę z solą egzorcyzmowaną. Wcześniej wspólnota funkcjonowała jako grupa przy DA Karmel i zrzeszała przede wszystkim studentów. Obecnie do wspólnoty może należeć każda osoba zainteresowana pogłębieniem swojej wiary i głoszeniem Słowa Bożego, zwłaszcza w codziennych sytuacjach. Przede wszystkim jednak każdy jest zaproszony do współtworzenia wielu inicjatyw, realizowanych przez członków „Solniczki”, z którymi można zapoznać się na stronie internetowej, a które w dużej mierze są wcielaniem w życie słów papieża Franciszka: „Bóg wyszedł z samego siebie, aby przyjść między nas, rozbił swój namiot pośród nas, aby nam przynieść Boże miłosierdzie, które zbawia i daje nadzieję. Także i my, jeśli chcemy iść za Nim i przebywać z Nim, nie możemy zadowalać się przebywaniem w ogrodzeniu dla dziewięćdziesięciu dziewięciu owiec. Musimy «wyjść», wraz z Nim poszukiwać owcy zagubionej, tej, która jest najdalej”. W grupie są również poruszane tematy trudne, a wyzwaniom im towarzyszącym zamierza wyjść naprzeciw – wraz z członkami wspólnoty – duszpasterz akademicki o. Krzysztof Piskorz, opisując jeden z głównych celów grupy w takich słowach: „Głównym przesłaniem jest to, żeby, doznawszy Miłosierdzia Pana Boga w swoim życiu, móc przekazywać tę Bożą Miłość tym, którzy są narażeni na duchowe zło, które jest obecne we współczesnym świecie – czyli różne talizmany, amulety, praktykowanie jogi itp. Oczywiście, zapraszamy wszystkich do kontaktu z Jezusem Chrystusem, który jest jedynym Panem i Zbawicielem, który wyzwala z każdego zła, zachęcamy, żeby być tego świadomym i mówić o tym innym”.

Spotkania odbywają się co tydzień w każdą środę o godzinie 19:00 i mają charakter modlitewny, dyskusyjny oraz lokalnie misyjny. Na bieżąco można śledzić wszystkie inicjatywy podejmowane przez wspólnotę również na portalu społecznościowym Facebook do czego bardzo serdecznie zachęcamy.

STRONA INTERNETOWA SOLNICZKI