Bierzmowanie

Młodzież klas ósmych z naszej parafii, która chce przystąpić do sakramentu bierzmowania w 2022 roku, składa swoje deklaracje, wraz z odpisem skróconym metryki chrztu, do dnia 3 października 2021 roku w zakrystii lub kancelarii parafialnej. Młodzież, która jest spoza naszej parafii, a chce przyjąć sakrament bierzmowania w naszym kościele, zobowiązana jest do uzyskania właściwego pozwolenia z parafii swego miejsca zamieszkania. Deklaracje można otrzymać dziś w zakrystii.