Ratujemy Organy

Przedstawiamy krótką charakterystykę naszych organów wykonaną przez dr Tomasza Głuchowskiego z Akademii Muzycznej we Wrocławiu, oraz tego, co trzeba zrobić, aby były one prawdziwą perłą.

Charakterystyka organów

Organy w kościele opieki Św. Józefa (dawniej 11 tys. Dziewic) zostały wybudowane przez znakomitą niemiecką firmę organomistrzowską Wilhelma Sauera. W swym pierwotnym założeniu posiadały 54-głosy i trakturę pneumatyczną-tłoczącą.

Działania wojenne zniszczyły instrument w stopniu bardzo poważnym. Po wojnie instrument uruchomiono w takim wymiarze, by zapewnić organom wystarczającą sprawność liturgiczną.

W r. 1972 (w związku z przebudową pomieszczenia za organami) rozpoczęto prace remontowe instrumentu, których efekt dostrzegamy w instrumencie obecnie. Zapewne podczas tych prac dokonano kilku poważnych ingerencji, m.in. zmieniono trakturę instrumenty, zmieniono usadowienie jego poszczególnych elementów, dokonano zmian w dyspozycji (w stylu i klimacie brzmienia obowiązującym przy tego typu pracach, w tamtym okresie).

Po dokonaniu oględzin organów stwierdzam, że wartość brzmieniowa organów oraz zastosowanych w nich rozwiązaniach konstrukcyjnych wiatrownic, lokuje wspomniany instrument na wysokiej pozycji w instrumentarium Wrocławia i Regionu. Cechą szczególną, a zarazem najistotniejszą dla tej opinii jest ogólnie brzmienie organów. Charakteryzuje się ono szlachetnością głosów pryncypałowych, zróżnicowanych fletów i miękkością głosów smyczkujących. Całość uzupełniają wyraziste głosy językowe.

Niestety obecnie organy wymagają kompleksowej renowacji. Pod okiem organmistrza należy zdemontować poszczególne elementy instrumentu (piszczałki, wiatrownice, elementy prospektu, itp., itd.) i dokonać przede wszystkim czyszczenia organów oraz zabezpieczenia wspomnianych elementów przed korozją i drewno jadami. Koniecznością jest wymiana obecnego systemu sterującego (traktura gry) na współcześnie stosowaną trakturę elektryczną z programatorem rejestrów tzw. Setzerem. Następnie poszczególne elementy sekcji brzmieniowej należy odpowiednio ustawić na chórze, co wiąże się z korektą ustawienia poszczególnych wiatrownic. Wymianie powinien ulec również system powietrzny organów. Całości renowacji dopełni ponowna intonacja i strojenie organów.

Dopiero po przeprowadzeniu wspomnianych prac będzie można docenić w pełni wartość wspomnianych organów i cieszyć się z doskonałego instrumentu, który nie tylko rozbrzmiewać będzie podczas liturgii, lecz również wzbogaci organowe życie muzyczne Wrocławia.

Dr Tomasz Głuchowski
Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego
we Wrocławiu


W ostatnim czasie zostały wymienione (w niewielkiej części przy udziale darczyńców) dmuchawa i przepustnica. Następnym etapem, który został dokonany była wymiana obecnego systemu sterującego (traktura gry) na współcześnie stosowaną trakturę elektryczną, o czym wspominał pan dr Tomasz głuchowski. Obecnie przystępujemy do kolejnego etapu, na który składać się będzie:

  • wymiana wszystkich elektromagnesów,
  • wymiana całej elektryki,
  • remont miechów wewnętrznych.

Niestety są to ogromne koszta. Niestety, nie udało nam się pozyskać dotacji, dlatego zwracamy się z prośbą o pomoc w sfinansowaniu renowacji naszych organów. Można to uczynić poprzez wpłatę na podane poniżej konto z dopiskiem „Organy”.

Za wszelką pomoc, tę materialną i wsparcie modlitewne tego dzieła składamy już teraz serdeczne „Bóg zapłać”.

NUMER KONTA:

46 1050 1575 1000 0022 2189 2751

Klasztor Karmelitów Bosych
ul. Ołbińska 1a, 50-259 Wrocław
Ing Bank Śląski

KONTAKT:

organy.karmelici.wroclaw@gmail.com


 

Kalendarium | Sauer przed wojną | Sauer po przebudowie | Muzyczna karta z kalendarza I | Muzyczna karta z kalendarza II | Muzyczna karta z kalendarza III | Galeria