Chrzest

Na wielokrotne prośby Rodziców dzieci, kandydatów do chrztu św., postanowiliśmy, że ten sakrament, w kościele Opieki św. Józefa we Wrocławiu, jest udzielany po wcześniejszym uzgodnieniu terminu w kancelarii parafialnej. Wyjątek stanowi zawsze pierwsza sobota miesiąca!

W celu załatwienia spraw związanych z sakramentem należy zgłosić się do kancelarii parafialnej. Aby ułatwić procedury Państwu i nam zaproponujemy Wam w kancelarii gotowy formularz, którego wzór jest poniżej do pobrania.

⇒ Formularz zgłoszeniowy dziecka do chrztu