Żywy Różaniec

Spotkania:

I sobota miesiąca
Msza św. o godz 11:30
wymiana tajemnic i nabożeństwo różańcowe po nabożeństwie

KONTAKT:

mail: kolo-zywego-rozanca@wp.pl

Opiekun:

o. Janusz Murzynowski OCD


Informacje i zapisy:
  1. Email: kolo-zywego-rozanca@wp.pl
  2. W kościele w zakrystii,
  3. Przy stoisku z gazetami u pani Heleny,
  4. Podczas każdej pierwszej soboty miesiąca przed i po mszy świętej.
  5. U Opiekuna naszej wspólnoty ojca Janusza.

Informacje o statusie i przywilejach członków są podane na stronie internetowej  rozaniec.eu


Intencje Róż Żywego Różańca naszej parafii
  1. O odważne wsłuchanie się w głos Boga ludzi młodych, mężne wyznanie wiary i rozwój Żywego Różańca.
  2. O pogłębienie wiary, trzeźwość w rodzinach, o nierozerwalność małżeństw i traktowanie dziecka jako dar Boży.
  3. O dary Ducha św. i potrzebne łaski dla naszych kapłanów gdziekolwiek ich Pan Bóg postawi oraz, brata Jerzego i sióstr posługujących.
  4. O pokój w naszej Ojczyźnie i świecie szczególnie na Ukrainie.

Papieskie Intencje Apostolstwa Modlitwy
Czerwiec 2023

O zniesienie tortur

Módlmy się, aby wspólnota międzynarodowa podjęła konkretne działania, zmierzające do zniesienia tortur, zapewniając wsparcie ofiar i ich rodzin