Rada Duszpasterska

Członkowie Rady Duszpasterskiej

o. Krzysztof Wesołowski, przewodniczący

o. Mirosław Salamoński, wikariusz

Helena Zygadło

Elżbieta Matusik

Barbara Lach

Leszek Hadryś

Andrzej Chrzanowski

Mirosław Chometa

Grzegorz Dudzik