Bierzmowanie

SAKRAMENT BIERZMOWANIA

W PARAFII OPIEKI ŚW. JÓZEFA WE WROCŁAWIU

W 2021 ROKU

 

 1. Bierzmowanie będzie miało miejsce dnia 24 czerwca 2021 roku na Mszy św. o godz. 1600.
 2. Szafarzem bierzmowania będzie ks. dr Adam Łuźniak, wikariusz generalny naszej archidiecezji.
 3. Potwierdziłem chęć przyjęcia bierzmowania przez zgłoszonych, w ubiegłym roku, z Rodzicami, nie otrzymałem potwierdzenia od dwóch osób.
 4. Spotkania liturgiczne przed przyjęciem bierzmowania będą miały miejsce w kościele Opieki św. Józefa przy ul. Ołbińskiej 1 w dniach: 07, 10 i 21 czerwca 2021 roku o godz. 1900. Obecność absolutnie obowiązkowa!!!
 5. Dla osób dodatkowych obowiązkowe spotkanie 21 czerwca o godz. 1900.
 6. Ostatnie spotkanie, czyli 21 czerwca o godz. 1900, musi się odbyć ze świadkiem bierzmowania!!!
 7. Proszę, aby na pierwsze spotkanie, w dniu 7 czerwca 2021 roku o godz. 1900, przynieść, na kartce, ze swoim imieniem i nazwiskiem, informację o wybranym imieniu do bierzmowania i informacji o świadku bierzmowania.
 8. Świadek bierzmowania musi, w parafii swego obecnego zamieszkania, uzyskać zgodę na to, że może być świadkiem bierzmowanego. To zaświadczenie należy dostarczyć na drugie spotkanie, 10 czerwca 2021 roku o godz. 1900.
 9. Ofiarą za bierzmowanie, muszę kupić krzyże, kwiaty, to suma 30 zł.

 

                                                                                                                                                                                       Krzysztof Wesołowski OCD

                                                                                                                                                                               przygotowujący do bierzmowania


 

Świadek bierzmowania

 • Świadkiem może być osoba, która przyjęła wszystkie sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego (chrzest, Eucharystię, bierzmowanie) i prowadzi życie zgodne z zasadami wiary.–
 • Zadaniem świadka jest troska o to, by bierzmowany wypełniał obowiązki wypływające z przyjęcia tego sakramentu.
 • Dla podkreślenia związku z chrztem zaleca się, aby był nim jeden z rodziców chrzestnych – najlepiej ojciec dla chłopca, matka dla dziewczyny.

Obrzęd bierzmowania
Szafarzem (tym, który udziela bierzmowania) jest biskup. Jeśli zachodzi taka potrzeba, może upoważnić do tego także innych księży. Obrzęd obejmuje:

 • gest włożenia rąk, który oznacza błaganie o dary Ducha Świętego dla bierzmowanego,
 • namaszczenie krzyżmem świętym przez nakreślenie znaku krzyża na czole, co symbolizuje wyciśnięcie znamienia, szczególnego znaku Ducha Świętego w duszy bierzmowanego,
 • Jednocześnie biskup wypowiada słowa: „Przyjmij znamię daru Ducha Świętego”.
 • Obrzęd kończy dialog biskupa z bierzmowanym: na słowa: „Pokój z Tobą” bierzmowany odpowiada:„I z duchem twoim”.
 • W czasie namaszczenia świadek kładzie prawą rękę na ramieniu bierzmowanego.

Jak przebiegać będzie liturgia?

Bierzmowanie, bo o tym mowa, to sakrament czyniący z nas dojrzałych chrześcijan. Otrzymujemy bowiem dary Ducha Świętego, do „ mężnego wyznawania wiary i postępowania według jej zasad.” Przez cały rok ciężko pracowaliśmy skrupulatnie zbierając podpisy z każdej niedzielnej mszy świętej, rorat, czy różańca. Sumiennie uczestniczyliśmy w katechezach, poznawaliśmy Ducha Św., którego mamy otrzymać.

Do kościoła, 11 kwietnia 2013 przychodzimy 20 minut wcześniej (17.40). Całkowite skupienie. Zajmujemy miejsca, a obok nas siedzą świadkowie. Ksiądz arcybiskup wchodzi przez główne wejście o godz. 17.50. Przed ołtarzem wita go para rodziców, którzy w imieniu pozostałych rodziców proszą o udzielenie sakramentu ich dzieciom. Następnie ks. Abp udaje się do zakrystii, by po wyjściu w szatach liturgicznych rozpocząć Eucharystię. Następują obrzędy wstępne i liturgia słowa. Po homilii zabiera głos o. proboszcz, a następnie Ks. Abp, który pyta: Droga Młodzieży powiedzcie przed zgromadzonym tu Kościołem, jakich łask oczekujecie od Boga w tym sakramencie?
Kandydaci: Pragniemy, aby Duch Święty, którego otrzymamy, umocnił nas do mężnego wyznawania wiary i do postępowania według jej zasad. Wszyscy: Amen.
Następuje odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych i modlitwa biskupa nad kandydatami o Dary Ducha Św.. Kandydaci ze złożonymi rękami podchodzą do biskupa, a świadek trzyma prawą rękę na prawym ramieniu kandydata. Biskup wypowiada słowa „Mario, Weroniko, Piotrze […] Przyjmij znamię daru Ducha Świętego. Odpowiadamy: Amen. Pokój z Tobą.’’ Kandydat odpowiada zdecydowanie: “I z duchem Twoim”.
Następuje ciąg dalszy liturgii eucharystycznej, komunia św. oraz zakończenie. Pełni darów Ducha Św. wychodzimy, jako posłani do świata by wyznawać wiarę.

⇒ Formularz zgłoszeniowy kandydata do Bierzmowania