Bierzmowanie

Sakrament bierzmowania w parafii Opieki św. Józefa w 2024 r.

Młodzież klas ósmych z naszej parafii, która chce przystąpić do sakramentu bierzmowania w 2024 roku, składa swoje deklaracje, wraz z odpisem skróconym metryki chrztu, do dnia 17 września 2023 roku w zakrystii lub kancelarii parafialnej. Młodzież, która jest spoza naszej parafii, a chce przyjąć sakrament bierzmowania w naszym kościele, zobowiązana jest do uzyskania właściwego pozwolenia z parafii swego miejsca zamieszkania. Deklaracje można pobrać w zakrystii lub w kancelarii parafialnej, w dniach i godzinach urzędowania.


Świadek bierzmowania
  • Świadkiem może być osoba, która przyjęła wszystkie sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego (chrzest, Eucharystię, bierzmowanie) i prowadzi życie zgodne z zasadami wiary.–
  • Zadaniem świadka jest troska o to, by bierzmowany wypełniał obowiązki wypływające z przyjęcia tego sakramentu.
  • Dla podkreślenia związku z chrztem zaleca się, aby był nim jeden z rodziców chrzestnych – najlepiej ojciec dla chłopca, matka dla dziewczyny.
Obrzęd bierzmowania

Szafarzem (tym, który udziela bierzmowania) jest biskup. Jeśli zachodzi taka potrzeba, może upoważnić do tego także innych księży. Obrzęd obejmuje:

  • gest włożenia rąk, który oznacza błaganie o dary Ducha Świętego dla bierzmowanego,
  • namaszczenie krzyżmem świętym przez nakreślenie znaku krzyża na czole, co symbolizuje wyciśnięcie znamienia, szczególnego znaku Ducha Świętego w duszy bierzmowanego,
  • Jednocześnie biskup wypowiada słowa: „Przyjmij znamię daru Ducha Świętego”.
  • Obrzęd kończy dialog biskupa z bierzmowanym: na słowa: „Pokój z Tobą” bierzmowany odpowiada:„I z duchem twoim”.
  • W czasie namaszczenia świadek kładzie prawą rękę na ramieniu bierzmowanego.

⇒ Formularz zgłoszeniowy kandydata do Bierzmowania