Bierzmowanie

SAKRAMENT BIERZMOWANIA

W PARAFII OPIEKI ŚW. JÓZEFA WE WROCŁAWIU

W 2023 ROKU

 

Młodzież klas ósmych z naszej parafii, która chce przystąpić do sakramentu bierzmowania w 2023 roku, składa swoje deklaracje, wraz z odpisem skróconym metryki chrztu, do dnia 30 września 2022 roku w zakrystii lub kancelarii parafialnej. Młodzież, która jest spoza naszej parafii, a chce przyjąć sakrament bierzmowania w naszym kościele, zobowiązana jest do uzyskania właściwego pozwolenia z parafii swego miejsca zamieszkania. Deklaracje można pobrać w zakrystii lub w kancelarii parafialnej, w dniach i godzinach urzędowania.

 

 

Świadek bierzmowania

  • Świadkiem może być osoba, która przyjęła wszystkie sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego (chrzest, Eucharystię, bierzmowanie) i prowadzi życie zgodne z zasadami wiary.–
  • Zadaniem świadka jest troska o to, by bierzmowany wypełniał obowiązki wypływające z przyjęcia tego sakramentu.
  • Dla podkreślenia związku z chrztem zaleca się, aby był nim jeden z rodziców chrzestnych – najlepiej ojciec dla chłopca, matka dla dziewczyny.

Obrzęd bierzmowania
Szafarzem (tym, który udziela bierzmowania) jest biskup. Jeśli zachodzi taka potrzeba, może upoważnić do tego także innych księży. Obrzęd obejmuje:

  • gest włożenia rąk, który oznacza błaganie o dary Ducha Świętego dla bierzmowanego,
  • namaszczenie krzyżmem świętym przez nakreślenie znaku krzyża na czole, co symbolizuje wyciśnięcie znamienia, szczególnego znaku Ducha Świętego w duszy bierzmowanego,
  • Jednocześnie biskup wypowiada słowa: „Przyjmij znamię daru Ducha Świętego”.
  • Obrzęd kończy dialog biskupa z bierzmowanym: na słowa: „Pokój z Tobą” bierzmowany odpowiada:„I z duchem twoim”.
  • W czasie namaszczenia świadek kładzie prawą rękę na ramieniu bierzmowanego.

Jak przebiegać będzie liturgia?

Bierzmowanie, bo o tym mowa, to sakrament czyniący z nas dojrzałych chrześcijan. Otrzymujemy bowiem dary Ducha Świętego, do „ mężnego wyznawania wiary i postępowania według jej zasad.” Przez cały rok ciężko pracowaliśmy skrupulatnie zbierając podpisy z każdej niedzielnej mszy świętej, rorat, czy różańca. Sumiennie uczestniczyliśmy w katechezach, poznawaliśmy Ducha Św., którego mamy otrzymać.

Do kościoła, 11 kwietnia 2013 przychodzimy 20 minut wcześniej (17.40). Całkowite skupienie. Zajmujemy miejsca, a obok nas siedzą świadkowie. Ksiądz arcybiskup wchodzi przez główne wejście o godz. 17.50. Przed ołtarzem wita go para rodziców, którzy w imieniu pozostałych rodziców proszą o udzielenie sakramentu ich dzieciom. Następnie ks. Abp udaje się do zakrystii, by po wyjściu w szatach liturgicznych rozpocząć Eucharystię. Następują obrzędy wstępne i liturgia słowa. Po homilii zabiera głos o. proboszcz, a następnie Ks. Abp, który pyta: Droga Młodzieży powiedzcie przed zgromadzonym tu Kościołem, jakich łask oczekujecie od Boga w tym sakramencie?
Kandydaci: Pragniemy, aby Duch Święty, którego otrzymamy, umocnił nas do mężnego wyznawania wiary i do postępowania według jej zasad. Wszyscy: Amen.
Następuje odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych i modlitwa biskupa nad kandydatami o Dary Ducha Św.. Kandydaci ze złożonymi rękami podchodzą do biskupa, a świadek trzyma prawą rękę na prawym ramieniu kandydata. Biskup wypowiada słowa „Mario, Weroniko, Piotrze […] Przyjmij znamię daru Ducha Świętego. Odpowiadamy: Amen. Pokój z Tobą.’’ Kandydat odpowiada zdecydowanie: „I z duchem Twoim”.
Następuje ciąg dalszy liturgii eucharystycznej, komunia św. oraz zakończenie. Pełni darów Ducha Św. wychodzimy, jako posłani do świata by wyznawać wiarę.

⇒ Formularz zgłoszeniowy kandydata do Bierzmowania