Instytut Duchowości KARMEL

Działa przy kościele i parafii Karmelitów Bosych we Wrocławiu przy ul. Ołbińskiej 1. Wykładowcami są karmelici bosi, osoby duchowne oraz świeckie, gwarantujące właściwy poziom wiedzy .

CELEM Instytutu jest praktykowanie RELACJI PRZYJAŹNI Z BOGIEM – jak określiła modlitwę św. Teresa od Jezusa, założycielka Karmelu bosego – a także z BLIŹNIM w ŚWIECIE, w którym nam przyszło żyć.

Św. Teresa pisze w swej autobiografii, iż „wygrała swe życie, gdy zamieniła je w modlitwę” – gdy przyjęła Boga jako swego przyjaciela, z którym dzieliła całe swe życie. Stwierdziła, iż „Teresa sama nie może nic, lecz Teresa z Chrystusem może wszystko…”. O takiej relacji, w której Bogu pozwalamy w swym życiu na wszystko, chcemy w naszym Instytucie mówić i uczyć ją praktykować.  Człowiek jednak nie jest „samotną wyspą”, nie istnieje bez innych, w pustce; żyje w konkretnym miejscu i czasie. Dlatego  też, podobnie jak święta – chcemy uczyć także relacji z innymi ludźmi. Dopiero wtedy, dzięki relacji przyjaźni z Bogiem i z drugim człowiekiem – będziemy mieli siłę, by iść w świat, nie poddając się mu, lecz przemieniając go.

Zapraszamy na oficjalną stronę Instytutu Duchowości Karmel we Wrocławiu:
https://idcwroclaw.karmelicibosi.pl/

RODZAJE SPOTKAŃ

W naszym Instytucie Duchowości realizujemy program poprzez kilka rodzajów spotkań.

WYKŁADY: służących poznawaniu prawdy o Bogu, człowieku i świecie, pozwalającej na tworzenie relacji, możliwej tylko w prawdzie. Wykłady trwają 2 lata i dotyczą różnych zagadnień i przedmiotów umożliwiających poznanie prawdy i tworzenie relacji na niej opartej. Wykłady to solidna wiedza, bez której – jak  mawiała św. Teresa od Jezusa, nasza patronka – niemożliwe jest bycie przyjacielem Boga, bliźniego i siebie samego.

Pierwszy rok – Życie i dzieło św. Teresy od Jezusa – założycielki Karmelu, która modlitwę definiowała jako „relację przyjaźni z Bogiem” (o. A. Rachmajda OCD – Wrocław).  Życie św. Edyty Stein – wrocławianki, filozof, karmelitanki i świętej (o. K. Strójwąs OCD – Poznań); Formacja ucznia Jezusowego według Ewangelii św. Jana (ks. R. Kempiak SDB – Wrocław); Podstawy myślenia o człowieku i świecie (dr A. Robaczewski – Lublin). Poznawanie Boga działającego w świecie przez świętych – św. Stanisław, Andrzej Bobola, bł. kard. Wyszyński (G. Maciejewski – Szkoła Nawigatorów).

Drugi rok – święci Karmelu: św. Jan od Krzyża, mistyk, poeta i Doktor Kościoła, uczący wolności – niezbędnej, by pozwolić Bogu działać bez ograniczeń w naszym życiu (o. A. Rachmajda OCD; św. Teresa z Lisieux, Ucząca nas być dziećmi Boga (o. J. Malicki OCD); Wykłady o Chrystusie jako prawdzie-skale, na której można budować swe życie  (bp M. Małyga – Wrocław); „Formacja sumienia w prawdzie” (prof. M. Czachorowski Lublin); Korzenie cywilizacji europejskiej – nauka i sztuka (G. Strykowska – Poznań); Historia duchowości – ks. dr A. Łuźniak (Wrocław) i o. A. Szczukiecki OCD (Poznań).

Spotkania wykładowe trwają dwa lata; odbywają się co dwa tygodnie, w czwartki, w godzinach od 17 do 20, w pomieszczeniach klasztoru przy ul. Ołbińskiej 1.

Oprócz WYKŁADÓW istnieje kilka form spotkań praktycznych.

Szkoła Modlitwy Karmelu Terezjańskiego [SeMKaT] – spotkania raz w miesiącu (w 4-ą sobotę, w godz. 15-18). Nauka i praktykowanie modlitwy jako „przyjacielskiej relacji z Bogiem”, według nauki św. Teresy od Jezusa.

Spotkania dla kobiet – refleksja nad kobietą i jej kondycją, której patronuje nasza święta parafianka Edyta Stein; połączone z doświadczeniem uczestniczek różnych pokoleń i stanów. Spotkania odbywają się w 2-gi wtorek miesiąca, po Eucharystii o godz. 18.

Spotkania dla małżeństw – grupa młodych małżeństw spotykających się i dyskutujących wokół nauczania Jana Pawła 2 na temat rodziny i małżeństwa. Spotkania odbywają się raz w miesiącu, w godz. 17-19.

Warsztaty karmelitańskie – praktyczne spotkania warsztatowe dotyczące zdrowia duszy i ciała; świąteczne i weekendowe; stacjonarne i w terenie.

„Survival karmelitański” – spotkania na miejscu i w terenie – spotkania modlitewne, pielgrzymki, „rajdy”, warsztaty prozdrowotne, prorodzinne, wyprawy po zioła i inne dobra cenne dla duszy i ciała… O nich będziemy informować na bieżąco.

Szkoła piękna – spotkania teoretyczno-praktyczne, pielęgnujące piękno naszego człowieczeństwa – wewnętrznego i zewnętrznego; raz w miesiącu, w piątki, gdy „wszyscy wyjeżdżają za miasto” lub balują na Wyspie Słodowej”…

Wszystkie rodzaje spotkań odbywają się od października do czerwca.

Forma zapisów

Przesłanie wymaganych dokumentów w formie elektronicznej na e-mail: idk.wroclaw@gmail.com, drogą pocztową na adres: Instytut Duchowości Karmel; Ołbińska 1, 50-259 Wrocław, lub przyniesienie ich osobiście.

Dokumenty można składać do końca października. Dysponujemy ograniczoną liczbą miejsc. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Warunki przyjęcia na do Studium Duchowości

DOKUMENTY

– formularz zgłoszeniowy z własnoręcznym podpisem (link do pobrania na dole strony)

– życiorys

– kopia świadectwa ukończenia szkoły średniej lub studiów wyższych

– trzy fotografie

WYMAGANIA

– ukończona szkoła średnia

– odbycie wstępnej rozmowy kwalifikacyjnej z dyr. Instytutu

Terminy rozmów

Umawiane indywidualnie w sierpniu, wrześniu oraz październiku, od poniedziałku do piątku, w godz. 17-19.

Prosimy o podanie dogodnego terminu rozmowy na adres majlowy: idk.wrocław@gmail.com lub telefonicznie: 605 440 308 (Agnieszka); 692 260 061 (Jacek); 600 084 677 (Magda)

Miejsce rozmów

Klasztor Karmelitów Bosych, ul. Ołbińska 1, 50-259 Wrocław

Opłata

Opłatę, w kwocie 280 zł za I semestr, można dokonać osobiście lub na konto Klasztoru we Wrocławiu:

PLN: 46 1050 1575 1000 0022 2189 2751

– w tytule proszę wpisać: opłata za uczestnictwo w wykładach Instytutu Duchowości Karmel (1 semestr – 280 zł. lub 2 semestry – 560)

Dodatkowe informacje dotyczące zapisów można uzyskać pod nr telefonu: 605 440 308 (Agnieszka); 692 260 061 (Jacek); 600 084 677 (Magda)

TERMINY ZAJĘĆ

Zajęcia odbywają się co drugi czwartek od października do czerwca.

Warsztaty

Bożonarodzeniowe – 16-18 XII

Wielkopostne –

SeMKaT – Szkoła Modlitwy Karmelu Terezjańskiego

[Spotkania raz w miesiącu – 4 sobota: godz. 15-18]

2022 – 22X, 26 XI, 17XII;  2023 – 21 I, 25 II; 25 III; 22 IV; 27 V; 17 VI

SPOTKANIA KOBIET – grupa św. Edyty Stein

[Spotkania raz w miesiącu – 2 wtorek: godz. 18-20,30]

2022 – 11 X, 8 XI, 13 XII; 2023 – 10 I, 14 II, 14 II, 11 IV, 9 V, 13 VI

SPOTKANIA MAŁŻENSTW – gr. św. Zelii i Ludwika Martin

[Spotkania raz w miesiącu – … godz. 17-19]

SZKOŁA PIĘKNA

[Spotkania w 2 piątki; godz. 18-21]

2022 – ; 2023 – VI

Jeżeli używasz przeglądarki Chrome, proszę zainstaluj tą wtyczkę do czytania plików PDF Kliknij Tutaj