Carmelitanum

 

IDK WE WROCŁAWIU

INSTYTUT DUCHOWOŚCI KARMEL – działa przy kościele i parafii Karmelitów Bosych we Wrocławiu,
ul. Ołbińska 1. Prowadzą go ojcowie karmelici bosi, a wykładowcami są karmelici, osoby duchowne oraz świeckie z całej Polski.

CELEM Instytutu jest praktykowanie RELACJI PRZYJAŹNI Z BOGIEM – jak określiła modlitwę św. Teresa od Jezusa założycielka Karmelu bosego – a także z BLIŹNIM i ze ŚWIATEM.

Św. Teresa pisze w swej autobiografii, iż „wygrała swe życie, gdy zamieniła je w modlitwę” – gdy przyjęła Boga jako swego przyjaciela, z którym dzieliła całe swe życie. Stwierdziła, iż „Teresa sama nie może nic, lecz Teresa z Chrystusem może wszystko…”. O takiej relacji, w której Bogu pozwalamy w swym życiu na wszystko, chcemy w naszym Instytucie mówić i uczyć ją praktykować.  Człowiek jednak nie jest „samotną wyspą”, nie istnieje bez innych, w pustce; żyje w konkretnym miejscu i czasie. Dlatego  też, podobnie jak święta – chcemy uczyć także relacji z innymi ludźmi. Dopiero wtedy – dzięki relacji przyjaźni z Bogiem i z drugim człowiekiem – będziemy mieć siłę, by iść w świat nie poddając się mu, lecz przemieniając go.

Rodzaje spotkań

Od tego roku – 2021/22 – w naszym Instytucie Duchowości realizujemy to poprzez 4 rodzaje spotkań:

1 – WYKŁADY: służących poznawaniu prawdy o Bogu, człowieku i świecie, pozwalającej tworzenie relacji, możliwej tylko w prawdzie. Wykłady trwają 2 lata i dotyczą różnych zagadnień i przedmiotów umożliwiających poznanie prawdy i tworzenie relacji na niej opartej: solidna wiedza, bez której – jak  mawiała św. Teresa od Jezusa, nasza patronka – niemożliwe jest bycie przyjacielem Boga, bliźniego i siebie samego.

1 rok – Życie i dzieło św. Teresy od Jezusa – założycielki Karmelu, która modlitwę definiowała jako „relację przyjaźni z Bogiem” (o. A. Rachmajda OCD – Wrocław).  Życie św. Edyty Stein – wrocławianki, filozof, karmelitanki i świętej (o. K. Strójwąs OCD – Poznań); Formacja ucznia Jezusowego według Ewangelii św. Jana (ks. R. Kempiak SDB – Wrocław); Podstawy myślenia o człowieku i świecie (dr A. Robaczewski – Lublin). Poznawanie Boga działającego w świecie przez świętych – św. Stanisław, Andrzej Bobola, błog. kard. Wyszyński (G. Maciejewski – Szkoła Nawigatorów).

2 rok – święci Karmelu: św. Jan od Krzyża, mistyk, poeta i Doktor Kościoła, uczący wolności – niezbędnej, by pozwolić Bogu działać bez ograniczeń w naszym życiu (A. Rachmajda OCD; św. Teresa z Lisieux, Ucząca nas ufać Bogu swoją „małą drogą” – całkowitej ufności; św. Rafał Kalinowski – inżynier, żołnierz, zesłaniec, wychowawca, karmelita bosy, spowiednik, święty; Wykłady o Chrystusie jako prawdzie-skale, na której można budować swe życie  (ks. dr J. Froniewski – Wrocław); „Formacja sumienia w prawdzie”; Poznawanie prawdy o człowieku jako osobie – pedagogika personalistyczna (prof. K. Olbrycht – Cieszyn). Korzenie cywilizacji europejskiej – nauka i sztuka (G. Strykowska – Poznań). Wprowadzenie do myślenia o sobie i świecie z perspektywy samego Boga – „Wprowadzenie do świętej teologii”.

Spotkania wykładowe trwają 2 lata; odbywają się co dwa tygodnie, w czwartki, w godzinach od 17 do 20; w pomieszczeniach klasztoru na ul. Ołbińskiej 1. Oto plan zajęć na najbliższy pierwszy rok (w cyklu dwuletnim) – dostępny: tutaj.

 

Oprócz WYKŁADÓW wprowadzamy 3 nowe formy spotkań teoretyczno-praktycznych:

2 – Szkołę Modlitwy Karmelu Terezjańskiego [SeMKaT] – spotkania raz w miesiącu, w sobotę, w godz. popołudniowych (szczegóły zostaną podane po ustaleniu naszego klasztornego harmonogramu działań duszpasterskich).

3 – spotkania DLA KOBIET: refleksja nad kobietą – jej kondycją dziś w świetle nauki Kościoła (O godności kobiety” św. Jana Pawła 2) oraz świętych kobiet, naszej wrocławianki Edyty Stein (“Refleksje o kobiecie”), św. Teresy od Jezusa, i innych; połączona z doświadczeniem Uczestniczek, różnych pokoleń i stanów i porównaniem z tym, co dzieje się wokół nas. Spotkania będą odbywać się  raz w miesiącu [Ołbińska 1], po Eucharystii o godz. 18 [DZIEŃ TYGODNIA  jest w trakcie ustalania].

4 – “survival karmelitański” – spotkania na miejscu i w terenie – spotkania modlitewne, pielgrzymki, „rajdy”, warsztaty pro-zdrowotne, pro-rodzinne, wyprawy po zioła i inne dobra cenne dla duszy i ciała… O nich będziemy informowane na bieżąco. Pierwszym spotkaniem survivalowym będzie Eucharystia w Uroczystość św.. Teresy z Lisieux – 1 X, godz. 18.

 

ZMIANY DO ZAPISANIA NA STRONIE:

 

 

–  Forma zapisów

Przesłanie wymaganych dokumentów w formie elektronicznej na e-mail: idk.wroclaw@gmail.com lub drogą pocztową na adres: Instytut Duchowości Karmel; Ołbińska 1, 50-259 Wrocław, lub przyniesienie osobiście.

Dokumenty można składać do końca października. Dysponujemy ograniczoną liczbą miejsc. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Warunki przyjęcia na Studium Duchowości

DOKUMENTY

– formularz zgłoszeniowy z własnoręcznym podpisem (link do pobrania na dole strony)

– życiorys

– kopia świadectwa ukończenia szkoły średniej lub studiów wyższych

– trzy fotografie

– opłata 280 zł za jeden semestr

WYMAGANIA

– ukończona szkoła średnia

– odbycie wstępnej rozmowy kwalifikacyjnej z dyr. Instytutu

Terminy rozmów

Umawiane indywidualnie we wrześniu oraz październiku, od poniedziałku do soboty, w godz. 17-19.

Prosimy o podanie dogodnego terminu rozmowy na adres majlowy: idk.wrocław@gmail.com lub telefonicznie: 517 391 575 (Zosia), 600 084 677 (Magda)

Miejsce rozmów

Klasztor oo. Karmelitów Bosych, ul. Ołbińska 1, 50-259 Wrocław

Opłata

Opłatę, w kwocie 280 zł za I semestr, można dokonać osobiście lub na konto Klasztoru we Wrocławiu:

PLN: 46 1050 1575 1000 0022 2189 2751

– w tytule proszę wpisać: opłata za uczestnictwo w wykładach Instytutu Duchowości Karmel (1 semestr – 280 zl. lub 2 semestry – 560)

Dodatkowe informacje dotyczące zapisów można uzyskać pod nr telefonu 517 391 575 (Zosia) lub 600 084 677 (Magda)

TERMINY ZAJĘĆ

Zajęcia odbywają się co drugi czwartek począwszy od października do czerwca

 

AKTUALNOŚCI

 

Zapraszamy do Instytutu Duchowości Karmel od 1 października, na mszę świętą w uroczystość św. Teresy z Lisieux.

W tym roku oferujemy następujące formy spotkań w naszym Instytucie Duchowości.

Oprócz WYKŁADÓW [szczegółowy plan dostępny (tutaj], wprowadzamy 3 nowe formy spotkań teoretyczno-praktycznych:

– Szkołę Modlitwy Karmelu Terezjańskiego [SeMKaT] – najbliższe spotkanie w 3-ą sobotę, 16 października o godz. 14,30.

3 – spotkania DLA KOBIET: refleksja nad kobietą – jej kondycją dziś w świetle nauki Kościoła (O godności kobiety” św. Jana Pawła 2) oraz świętych kobiet, naszej wrocławianki Edyty Stein (“Refleksje o kobiecie”), św. Teresy od Jezusa, i innych; połączona z doświadczeniem Uczestniczek różnych pokoleń i stanów i porównaniem z tym, co dzieje się wokół nas. Spotkania będą odbywać się  raz w miesiącu [Ołbińska 1], po Eucharystii o godz. 18 [DZIEŃ TYGODNIA  jest w trakcie ustalania].

4 – rodzaj spotkań – to “survival karmelitański” – spotkania na miejscu i w terenie – spotkania modlitewne, pielgrzymki, „rajdy”, warsztaty pro-rodzinne, pro-zdrowotne, wyprawy po zioła i inne dobra cenne dla duszy i ciała… O nich będziemy informowane na bieżąco. Pierwszym spotkaniem survivalowym będzie Eucharystia w uroczystość św.. Teresy z Lisieux – 1 X, godz. 18.

 

Wszystkie rodzaje spotkań odbywają się począwszy od października.

 

PLAN IDK_TABELA

 

Zapraszamy na oficjalną stronę Instytutu Duchowości Karmel we Wrocławiu:
https://wroclaw.carmelitanum.pl/

Skip to content