Carmelitanum

INSTYTUT DUCHOWOŚCI KARMEL działa przy kościele i parafii Karmelitów Bosych we Wrocławiu, ul. Ołbińska 1. Prowadzą go ojcowie karmelici bosi, a wykładowcami są karmelici, osoby duchowne oraz świeckie z całej Polski.

Celem Instytutu jest praktykowanie relacji przyjaźni z Bogiem (jak określiła modlitwę św. Teresa od Jezusa założycielka Karmelu bosego), a także z bliźnimi ze światem.

Św. Teresa pisze w swej autobiografii, iż „wygrała swe życie, gdy zamieniła je w modlitwę” – gdy przyjęła Boga jako swego przyjaciela, z którym dzieliła całe swe życie. Stwierdziła, iż „Teresa sama nie może nic, lecz Teresa z Chrystusem może wszystko…”. O takiej relacji, w której Bogu pozwalamy w swym życiu na wszystko, chcemy w naszym Instytucie mówić i uczyć ją praktykować.  Człowiek jednak nie jest „samotną wyspą”, nie istnieje bez innych, w pustce; żyje w konkretnym miejscu i czasie. Dlatego  też, podobnie jak święta – chcemy uczyć także relacji z innymi ludźmi. Dopiero wtedy – dzięki relacji przyjaźni z Bogiem i z drugim człowiekiem – będziemy mieć siłę, by iść w świat nie poddając się mu, lecz przemieniając go.

Zapraszamy na oficjalną stronę Instytutu Duchowości Karmel we Wrocławiu:
https://wroclaw.carmelitanum.pl/

Skip to content