I Komunia Święta

Informacje dla rodziców dzieci przygotowujących się do Pierwszej Komunii Świętej w 2022 r.

 – 5 kwietnia (wtorek), w sali naprzeciw kancelarii parafialnej, odbędzie się przymiarka strojów komunijnych. Na godz. 1700 zapraszamy dziewczęta, a na 1745 chłopców.

  • 25 kwietnia (poniedziałek) Spotkanie Rodziców (opiekunów) – kościół godz. 19.00
  • 28 kwietnia (czwartek) Pierwsza próba przed komunią – kościół godz. 16.00
  • 5 maja (czwartek) Druga próba przed komunią – kościół godz. 16.00
  • 12 maja (czwartek) Trzecia próba przed komunią – kościół godz. 16.00
  • 14 maja (sobota) Spowiedź przed komunią – kościół godz. 16.00

 

 

 

Rodziców prosimy, by przygotowanie do pierwszej spowiedzi i Komunii Św. swoich dzieci prowadzili przez codzienną modlitwę, domową katechezę i rozmowy ze swoimi dziećmi.

 

 


ARCYBISKUP JÓZEF KUPNY METROPOLITA WROCŁAWSKI
L.dz. 1399/2013
FRAGMENT INSTRUKCJI

w sprawie przygotowania i przystąpienia dzieci do Pierwszej Komunii Świętej

w Archidiecezji Wrocławskiej

Błogosławiony Jan Paweł II podkreślał, że katecheza – zarówno bezpośrednio przygotowująca do Pierwszej Komunii Świętej, jak i po niej następująca – ma na celu nie tylko poznanie Jezusa Chrystusa, ale przede wszystkim zmierza do umiłowania Go i do najgłębszego z Nim zespolenia. Komunia zaś jest tej miłości i tego zespolenia znakiem i żywym świadectwem [Łódź, 13.06.1987 r.].

Forma zwyczajna przystąpienia dzieci do Pierwszej Komunii Świętej

Zgodnie z dokumentami katechetycznymi Konferencji Episkopatu Polski: Podstawy programowej katechezy Kościoła w Polsce i Programu nauczania religii rzymskokatolickiej w przedszkolach i szkołach dzieci do Pierwszej Komunii Świętej przystępują, w klasie trzeciej szkoły podstawowej począwszy od roku szkolnego 2014/2015. Czas przygotowania do pierwszego pełnego uczestnictwa we Mszy Świętej [I Spowiedź i I Komunia Święta] obejmuje cały I etap edukacyjny – klasy I, II i III.

Dziecko przygotowujące się do przyjęcia tych sakramentów jest zobowiązane do systematycznego udziału w nauce religii w szkole [przygotowanie pośrednie] i systematycznego udziału w katechezie parafialnej, której celem jest wprowadzenie w misterium sakramentów [przygotowanie bezpośrednie]. Przygotowanie to winno dokonać się w parafii miejsca zamieszkania ucznia. Tam również powinna mieć miejsce troska o pogłębienie życia eucharystycznego po I Komunii Świętej w kolejnym etapie edukacyjnym – klasy IV, V i VI [katecheza mistagogiczna].

W tym przygotowaniu dziecka powinny współpracować trzy środowiska wychowawcze: szkoła, rodzina, parafia. [Zob. Przygotowanie dzieci do pełnego uczestnictwa w Eucharystii, w: Synod Archidiecezji Wrocławskiej 1985-1991, Wrocław 1995, s. 444-456].

abp Józef Kupny
Metropolita Wrocławski
Wrocław, dnia 5 listopada 2013 roku


⇒ Formularz zgłoszeniowy dziecka do I Komunii Świętej