I Komunia Święta

Rozpoczynamy zapisy dzieci z klas trzecich szkół podstawowych do Pierwszej Komunii świętej. W związku z tym przygotowaniem prosimy Rodziców kandydatów do Pierwszej Komunii św. o złożenie odpowiednich deklaracji, które upoważnią nas do pracy z Waszymi dziećmi. Druki deklaracji można pobrać w zakrystii lub w kancelarii parafialnej w dniach i godzinach jej urzędowania. Deklaracje prosimy złożyć do dnia 17 września 2023 roku w zakrystii lub w kancelarii parafialnej. Rodzice dzieci, które nie należą do naszej parafii, a wyrażają chęć przyjąć Pierwszej Komunii świętej w naszym kościele, zobowiązani są do uzyskania właściwego pozwolenia z parafii swego miejsca zamieszkania. Również prosimy Rodziców o uzyskanie w parafii chrztu Waszego dziecka skróconej metryki urodzenia i złożenia jej wraz z deklaracją. Nie dotyczy to dzieci, które były ochrzczone w naszej parafii. Pierwszą Komunię św. planujemy na trzecią niedzielę maja 2024 roku, na Mszy św. o godz. 1130.

Rodziców prosimy, by przygotowanie do pierwszej spowiedzi i Komunii Św. swoich dzieci prowadzili przez codzienną modlitwę, domową katechezę i rozmowy ze swoimi dziećmi.


ARCYBISKUP JÓZEF KUPNY METROPOLITA WROCŁAWSKI
L.dz. 1399/2013
FRAGMENT INSTRUKCJI

w sprawie przygotowania i przystąpienia dzieci do Pierwszej Komunii Świętej w Archidiecezji Wrocławskiej

Błogosławiony Jan Paweł II podkreślał, że katecheza – zarówno bezpośrednio przygotowująca do Pierwszej Komunii Świętej, jak i po niej następująca – ma na celu nie tylko poznanie Jezusa Chrystusa, ale przede wszystkim zmierza do umiłowania Go i do najgłębszego z Nim zespolenia. Komunia zaś jest tej miłości i tego zespolenia znakiem i żywym świadectwem [Łódź, 13.06.1987 r.].

Forma zwyczajna przystąpienia dzieci do Pierwszej Komunii Świętej

Zgodnie z dokumentami katechetycznymi Konferencji Episkopatu Polski: Podstawy programowej katechezy Kościoła w Polsce i Programu nauczania religii rzymskokatolickiej w przedszkolach i szkołach dzieci do Pierwszej Komunii Świętej przystępują, w klasie trzeciej szkoły podstawowej począwszy od roku szkolnego 2014/2015. Czas przygotowania do pierwszego pełnego uczestnictwa we Mszy Świętej [I Spowiedź i I Komunia Święta] obejmuje cały I etap edukacyjny – klasy I, II i III.

Dziecko przygotowujące się do przyjęcia tych sakramentów jest zobowiązane do systematycznego udziału w nauce religii w szkole [przygotowanie pośrednie] i systematycznego udziału w katechezie parafialnej, której celem jest wprowadzenie w misterium sakramentów [przygotowanie bezpośrednie]. Przygotowanie to winno dokonać się w parafii miejsca zamieszkania ucznia. Tam również powinna mieć miejsce troska o pogłębienie życia eucharystycznego po I Komunii Świętej w kolejnym etapie edukacyjnym – klasy IV, V i VI [katecheza mistagogiczna].

W tym przygotowaniu dziecka powinny współpracować trzy środowiska wychowawcze: szkoła, rodzina, parafia. [Zob. Przygotowanie dzieci do pełnego uczestnictwa w Eucharystii, w: Synod Archidiecezji Wrocławskiej 1985-1991, Wrocław 1995, s. 444-456].

abp Józef Kupny
Metropolita Wrocławski

Wrocław, dnia 5 listopada 2013 roku


⇒ Formularz zgłoszeniowy dziecka do I Komunii Świętej