I Komunia Święta

W związku z panującymi obostrzeniami, po spotkaniu (20.04.2021) z opiekunami dzieci pragnących przystąpić do I Komunii świętej w naszej parafii, uroczystość ta została podzielona na dwie godziny. Poniżej zamieszczona jest lista dzieci, które przystąpią do Komunii w naszym kościele 16.05.2021

 Transmisja Online: airmax.pl/kamery/wroclawolbin

I Komunia święta 16.05.2021 godz. 11.30

Szkoła Leonardo i 107

 

Czajka Maciej 107 Dowgier Lilianna Leonardo
Hahn Grzegorz 107 Karwat Barbara Leonardo
Krzystan Julia 107
Kulig Maksymilian Leonardo Lupa Laura Leonardo
Libura Bartosz Leonardo Mączka Jagoda Leonardo
Mielczarek Michał Leonardo Ostrowska Aleksandra Leonardo
Rutkiewicz Dorian Leonardo Posmyk Justyna Leonardo
Tchórzewski Piotr Leonardo Posmyk Liwia Leonardo
Waleriańczyk Nikodem Leonardo Sokołowska Julia Leonardo
Wojcieszak Wojciech 107 Szczepankowska Nadia Leonardo

Skulimowska Dagmara                                 50

Próby: Środa 5.05 i 12.05 godz. 16.30;  Spowiedź: Sobota 15.05 godz. 16.00

 

 

 

 

I Komunia święta 16.05.2021 godz. 13.00

Szkoła 93 i pozostałe

 

Doliński Daniel 12 Daczyńska Olga OSM 2
Gajek Damian 93 Góra Wiktoria 84
Kozak Bartosz 1
Kolanowska Hanna 74
Kowalik Nikola 93
Stefanowski Michał 93 Motor Maja 108
Wcisło Wiktor 93
Fok Oskar PSM Skurak Zuzanna 93
Zajerko Helena 108

 

Próby: Czwartek 6.05 i 13.05 godz.16.30;      Spowiedź: 15.05 godz.16.00

 

 

Rodziców prosimy, by przygotowanie do pierwszej spowiedzi i Komunii Św. swoich dzieci prowadzili przez codzienną modlitwę, domową katechezę i rozmowy ze swoimi dziećmi.

 

 


ARCYBISKUP JÓZEF KUPNY METROPOLITA WROCŁAWSKI
L.dz. 1399/2013
FRAGMENT INSTRUKCJI

w sprawie przygotowania i przystąpienia dzieci do Pierwszej Komunii Świętej

w Archidiecezji Wrocławskiej

Błogosławiony Jan Paweł II podkreślał, że katecheza – zarówno bezpośrednio przygotowująca do Pierwszej Komunii Świętej, jak i po niej następująca – ma na celu nie tylko poznanie Jezusa Chrystusa, ale przede wszystkim zmierza do umiłowania Go i do najgłębszego z Nim zespolenia. Komunia zaś jest tej miłości i tego zespolenia znakiem i żywym świadectwem [Łódź, 13.06.1987 r.].

Forma zwyczajna przystąpienia dzieci do Pierwszej Komunii Świętej

Zgodnie z dokumentami katechetycznymi Konferencji Episkopatu Polski: Podstawy programowej katechezy Kościoła w Polsce i Programu nauczania religii rzymskokatolickiej w przedszkolach i szkołach dzieci do Pierwszej Komunii Świętej przystępują, w klasie trzeciej szkoły podstawowej począwszy od roku szkolnego 2014/2015. Czas przygotowania do pierwszego pełnego uczestnictwa we Mszy Świętej [I Spowiedź i I Komunia Święta] obejmuje cały I etap edukacyjny – klasy I, II i III.

Dziecko przygotowujące się do przyjęcia tych sakramentów jest zobowiązane do systematycznego udziału w nauce religii w szkole [przygotowanie pośrednie] i systematycznego udziału w katechezie parafialnej, której celem jest wprowadzenie w misterium sakramentów [przygotowanie bezpośrednie]. Przygotowanie to winno dokonać się w parafii miejsca zamieszkania ucznia. Tam również powinna mieć miejsce troska o pogłębienie życia eucharystycznego po I Komunii Świętej w kolejnym etapie edukacyjnym – klasy IV, V i VI [katecheza mistagogiczna].

W tym przygotowaniu dziecka powinny współpracować trzy środowiska wychowawcze: szkoła, rodzina, parafia. [Zob. Przygotowanie dzieci do pełnego uczestnictwa w Eucharystii, w: Synod Archidiecezji Wrocławskiej 1985-1991, Wrocław 1995, s. 444-456].

abp Józef Kupny
Metropolita Wrocławski
Wrocław, dnia 5 listopada 2013 roku


⇒ Formularz zgłoszeniowy dziecka do I Komunii Świętej