Chrzest

Grudzień 13, 2016

Chrzest

Sakramentu chrztu udzielamy w uzgodnionym w kancelarii terminie

W celu załatwienia spraw związanych z sakramentem należy zgłosić się do kancelarii parafialnej.