Kalendarium

Kalendarium organów

 • 30.10.1905: Podpisano umowę z firmą organmistrzowską Wilhelma Sauera. Koszt budowy organów miał wynieść 17 000 marek.*****
 • 1906: firma organmistrzowska W. Sauera wybudowała 54-głosowe organy .

W celu powiększenia miejsca dla śpiewaków organy zostały przesunięte o około 1 m do tyłu a balustrada chóru przesunięta do przodu także o ok. 1 m. Spowodowało to konieczność podniesienia podestu organów o ok. 0,80 m.*****

Była to najprawdopodobniej rozbudowa instrumentu Johanna Christiana Benjamina Müllera z 1825 roku, której celem było rozbudowanie dyspozycji i prospektu dostosowując organy do warunków przestrzennych budowli z kopułą.******

 • 1945: W czasie wojny kościół p.w. Opieki św. Józefa został uszkodzony w ok. 40%. Najbardziej ucierpiało sklepienie nad chórem, a organy zostały zasypane gruzem.**
 • 1947: Z. Antkowiak podaje, że organy zostały powiększone o 4 nowe głosy.** * Bardziej prawdopodobna wydaje się informacja podana przez A. Prasała, ze organy zostały wówczas częściowo uruchomione po wojnie.****
 • Lipiec 1960: ukradziono dwa głosy (Piccolo i Rurflet) o wartości od 20-30 tys. zł. „Zameldowano o kradzieży milicji, ale dalsze poszukiwania nie dały skutku”*
 • 6.09.1971: „Od rana gościmy rzeczoznawców, którzy mają opracować plan powiększenia naszych organów” (Zapewne chodziło o modernizację lub odbudowę, gdyż informacja o rozbudowie wydaje się mało prawdopodobna, przyp. red.)*
 • 1.10.1971: „Dziś powiadomiono nas, że odnowieniem i powiększeniem naszych organów zajmować się będzie firma organowa Truszczyńskiego, gdyż wg. Sprawozdania o. Berchmansa (ówczesnego proboszcza, przyp. red.), który zasięgnął informacji u wrocławskich proboszczów, remontuje ona i solidnie i taniej”*
 • 4.10.1971: W dniu dzisiejszym podpisano umowę odnośnie co do przebudowy i powiększenia naszych organów z mgr Włodzimierzem Truszczyńskim, adres: Warszawa – Radość – ul.Planetowa 29”*
 • 11.01.1972: (Początek remontu organów) Przyjechali monterzy z firmy Truszczyńskiego, „aby dokonać oczyszczenia i powiększenia organów. Pracowników organowych jest trzech: sam Truszczyński i dwóch pomocników. (…) W czasie remontu organów śpiewowi wiernych będzie towarzyszyła fisharmonia i głośnikowy wzmacniacz”*
 • 17.01.1972: „Rozmontowane głosy organowe staczają pracownicy organowi po specjalnej pochylni z chóru muzycznego na dół i zabierają do firmy, nazajutrz, wiatrownice i niektóre piszczałki w celu uzupełnienia i nastrojenia. W obudowie organowej pełno było pyłu i resztek gruzu – jako pozostałości minionej wojny”*
 • 24.01.1972: „Zakładają nowe podkłady drzewne pod głosy organowe na chórze kościelnym, gdyż całkowicie zmurszałe stare podkłady nie spełniłyby swojego zadania”*
 • 8.02.1972: „Dziś w nocy przyjeżdża Truszczyński, aby skontrolować pracę robotników przy organach”*
 • 11.02.1972: „Pracownicy organowi rozbierają dawne obudowanie organów, gdyż organ ma być wysunięty naprzód”*
 • 15-25.02.1972: Murarze budują ścianę na chórze kościelnym. Sala powstała na skutek przesunięcia organów będzie użyta jako magazyn kościelny*
 • 4.03.1972: „Oto pracownicy organowi umieszczają na chórze wiatrownice organowe jako zapowiedź realną stopniowej odnowy organów”*
 • 13.03.1972: „Z firmy Truszczyńskiego przywieziono fronton organowy”*
 • 14.03.1972: „Przyjechał monter organowy, by dokonać zmontowania na razie frontonu organów.”*
 • 18.03.1972: Zmontowano prospekt organów złożony wyłącznie z atrap piszczałek.*
 • 4.04.1972: „Na miejsce Siekierki (monter organowy, który wyjechał do domu na święta, przyp. red.) przyjeżdża dziś nowy pracownik, by dokonać połączenia między wiatrownicami a piszczałkami organowymi”*
 • 10-13.04.1972: Gruzu pozostałego z przebudowy organów użyto do umocnienia alejki wiodącej z kościoła do klasztoru*
 • 10.05.1972: „(…) Powróciło dwóch pracowników do dalszej pracy przy budowie organów”*
 • 7.08.1972: Zamontowano już czterdzieści głosów w organach.*
 • 25.09.1972: Stolarze budują nowe schody doprowadzające do odnowionych organów*
 • 10.10.1972: Dwóch mężczyzn podających się za pracowników firmy Truszczyńskiego przywozi paczki rzekomo zawierające głosy organowe. W rzeczywistości są to oszuści, którym udało się wyłudzić pieniądze.
 • 18.10.1972: (Koniec remontu organów) „Dziś opuścił nas Truszczyński wraz z pracownikami. Pozostali jedynie stolarze i murarze, aby dokończyć pracę w nowopowstałej sali za organami”*
 • 28.10.1972: „Dziś właśnie przyjechał rzeczoznawca od styków elektrycznych i zauważył, ze organy nie działają prawidłowo. Stwierdził, że silnik organowy za słabo działa i trzeba go naprawić.”*
 • 29.10.1972: Zadecydowano o kupnie nowego silnika, gdyż naprawa starego byłaby zbyt kosztowna.*
 • 11-19.11. 1972: Nowenna przed uroczystością Matki Bożej Miłosierdzia połączona była z przygotowaniem do poświęcenia odnowionych organów, dlatego towarzyszyły jej liczne koncerty. „A oto plan muzyczny nowenny:

11.11. sobota: Organ: prof. Klemens Kamiński

Śpiew solowy: solista Opery Wrocławskiej, p. Ikowski

Skrzypce: muzyk Filharmonii Wrocławskiej p. Jan Michalski

12.11. Niedziela: Organ: prof. Romuald Sroczyński

Śpiew: Halina Słoniowska, solistka Opery Wrocławskiej

Skrzypce: Janusz Wyląg, skrzypek Filharmonii Wrocławskiej

13.11. Poniedziałek: Organ: prof. Sroczyński

Śpiew: Zielińska, solistka Opery Wrocławskiej

14.11. Wtorek: Kwartet puzonowy Opery Wrocławskiej

Śpiew: chór parafialny

15.11. Środa: Organ: prof. Sroczyński

Kwartet smyczkowy

16.11. Czwartek: Organ: prof. Sroczyński

Śpiew: p. Walczak, solista Opery Wrocławskiej

Solo na oboju

17.11. Piątek: Organ: prof. Kamiński

Śpiew: p. Ikowski, solista Opery Wrocławskiej

Flet solista Filharmonii

18.11. Sobota: Organ: prof. Kamiński

Śpiew: Halina Słoniowska, solistka Opery Wrocławskiej

Skrzypce: Mirek, solista Opery Wrocławskiej

19.11. Niedziela: Organ: prof. Sroczyński

Śpiew: p. Walczak, solista Opery Wrocławskiej

Kwartet smyczkowy Filharmonii

Orkiestra Opery Wrocławskiej

Chór parafialny”*

 • 19.11.1972: ks. Biskup Andrzej Wronka dokonał poświęcenia odnowionych organów i sali parafialnej położonej za nimi.*
 • 19.01.1973: „Poświęcone organy w naszym kościele są czynne przeszło miesiąc, ale oficjalnego ich odbioru ze strony naszej jeszcze nie było, gdyż w czasie ich używania mogą się ujawnić różnego rodzaju braki (…). Dziś właśnie zawitali do nas mechanicy organowi w celu usunięcia zauważonych dotychczas niesprawności organowych.”*
 • 1.02.1973: „Jakubowski, Jędrzejczyk, Truszczyński, o. Proboszcz Jan Berchmans, O. Przeor Bogusław oto przedstawiciele z jednej strony firmy organowej a z drugiej naszego Przeoratu i parafii biorący udział w ostatecznym odebraniu organów we Wrocławiu do naszego użytku. Specjalna komisja ze strony Kurii Arcybiskupiej odebrała je już wcześniej, niestety zaistniała okoliczność usunięcia niektórych braków(…)”*
 • 20.01.1974: „(…) Urządzono dziś w naszym kościele koncert organowy, w czasie którego przygrywał na odnowionych organach prof. Sroczyński”.*
 • 1974: wg. A. Prasała ****i Z. Antkowiaka*** w tym roku odbył się remont organów.  Dane te są sprzeczne z informacjami zawartymi w Kronice Parafialnej i Kronice Klasztornej.
 • 24.10.1975: „Styki elektryczne zaczynają zawodzić w działaniu. Dziś przyjechał pracownik firmy organowej w Krakowie, aby je usprawnić w działaniu.” *

 

 

 

 

 

 

Objaśnienie znaków użytych w kalendarium:

 

*Kronika Klasztoru O.O Karmelitów Bosych we Wrocławiu

** Szetelnicki W.: Odbudowa kościołów…, s. 396, 398

***Antkowiak Z.: Kościoły…, s. 179

****Prasał A.: Kultura muzyczna…, s. 186

***** http://www.organy.com.pl/forum/viewtopic.php?t=8809

****** http://de.wikipedia.org/wiki/Elftausend-Jungfrauen-Kirche