I Komunia Święta

PIERWSZA KOMUNIA 2019

  • Pierwsza Komunia św. odbędzie się 19-05-2018  godz. 1130
  • Jeśli dziecko nie było chrzczone w naszej Parafii, dostarczyć świadectwo chrztu
  • Przygotowanie dzieci:

katecheza w szkole

Msze niedzielne dla dzieci godz. 1130

Wielki Post Droga Krzyżowa pt. 1700

Rodzice kupują różaniec i świecę

Parafia kupuje książeczkę do nabożeństwa, obrazek komunijny i kwiaty do dekoracji kościoła

  • Fotografia i videofilmowanie: Monika Urbańska, tel. 785 182 043
  • Próby przed pierwszą komunią:

25 kwietnia (czwartek) godz. 1700

9 maja (czwartek) godz. 1630

16 maja (czwartek) godz. 1630

spowiedź dzieci i rodziców 18 maja (sobota) godz. 1400

  • Parafia pw. Opieki św. Józefa, ul. Ołbińska 1, Wrocław
  • Mirosław Salamoński tel. 603 278 064

 

 


ARCYBISKUP JÓZEF KUPNY METROPOLITA WROCŁAWSKI
L.dz. 1399/2013
FRAGMENT INSTRUKCJI

w sprawie przygotowania i przystąpienia dzieci do Pierwszej Komunii Świętej

w Archidiecezji Wrocławskiej

Błogosławiony Jan Paweł II podkreślał, że katecheza – zarówno bezpośrednio przygotowująca do Pierwszej Komunii Świętej, jak i po niej następująca – ma na celu nie tylko poznanie Jezusa Chrystusa, ale przede wszystkim zmierza do umiłowania Go i do najgłębszego z Nim zespolenia. Komunia zaś jest tej miłości i tego zespolenia znakiem i żywym świadectwem [Łódź, 13.06.1987 r.].

Forma zwyczajna przystąpienia dzieci do Pierwszej Komunii Świętej

Zgodnie z dokumentami katechetycznymi Konferencji Episkopatu Polski: Podstawy programowej katechezy Kościoła w Polsce i Programu nauczania religii rzymskokatolickiej w przedszkolach i szkołach dzieci do Pierwszej Komunii Świętej przystępują, w klasie trzeciej szkoły podstawowej począwszy od roku szkolnego 2014/2015. Czas przygotowania do pierwszego pełnego uczestnictwa we Mszy Świętej [I Spowiedź i I Komunia Święta] obejmuje cały I etap edukacyjny – klasy I, II i III.

Dziecko przygotowujące się do przyjęcia tych sakramentów jest zobowiązane do systematycznego udziału w nauce religii w szkole [przygotowanie pośrednie] i systematycznego udziału w katechezie parafialnej, której celem jest wprowadzenie w misterium sakramentów [przygotowanie bezpośrednie]. Przygotowanie to winno dokonać się w parafii miejsca zamieszkania ucznia. Tam również powinna mieć miejsce troska o pogłębienie życia eucharystycznego po I Komunii Świętej w kolejnym etapie edukacyjnym – klasy IV, V i VI [katecheza mistagogiczna].

W tym przygotowaniu dziecka powinny współpracować trzy środowiska wychowawcze: szkoła, rodzina, parafia. [Zob. Przygotowanie dzieci do pełnego uczestnictwa w Eucharystii, w: Synod Archidiecezji Wrocławskiej 1985-1991, Wrocław 1995, s. 444-456].

abp Józef Kupny
Metropolita Wrocławski
Wrocław, dnia 5 listopada 2013 roku


⇒ Formularz zgłoszeniowy dziecka do I Komunii Świętej