aktualności klasztoru Wrocław wróć

Ratujemy Organy


1 marca, 2020

 

 

PRZEDSTAWIAMY KRÓTKĄ CHARAKTERYSTYKĘ NASZYCH ORGANÓW WYKONANĄ PRZEZ
DR TOMASZA GŁUCHOWSKIEGO Z AKADEMII MUZYCZNEJ WE WROCŁAWIU, ORAZ TEGO
CO TRZEBA ZROBIĆ ABY BYŁY ONA PRAWDZIWĄ PERŁĄ

Organy w kościele opieki Św. Józefa (dawniej 11 tys. Dziewic) zostały wybudowane przez znakomitą niemiecką firmę organmistrzowską Wilhelma Sauera. W swym pierwotnym założeniu posiadały 54-głosy i trakturę pneumatyczną-tłoczącą.

Działania wojenne zniszczyły instrument w stopniu bardzo poważnym. Po wojnie instrument uruchomiono w takim wymiarze, by zapewnić organom wystarczającą sprawność liturgiczną.

W r. 1972 (w związku z przebudową pomieszczenia za organami) rozpoczęto prace remontowe instrumentu, których efekt dostrzegamy w instrumencie obecnie. Zapewne podczas tych prac dokonano kilku poważnych ingerencji, m.in. zmieniono trakturę instrumenty, zmieniono usadowienie jego poszczególnych elementów, dokonano zmian w dyspozycji (w stylu i klimacie brzmienia obowiązującym przy tego typu pracach, w tamtym okresie).

Po dokonaniu oględzin organów stwierdzam, że wartość brzmieniowa organów oraz zastosowanych w nich rozwiązaniach konstrukcyjnych wiatrownic, lokuje wspomniany instrument na wysokiej pozycji w instrumentarium Wrocławia i Regionu. Cechą szczególną, a zarazem najistotniejszą dla tej opinii jest ogólnie brzmienie organów. Charakteryzuje się ono szlachetnością głosów pryncypałowych, zróżnicowanych fletów i miękkością głosów smyczkujących. Całość uzupełniają wyraziste głosy językowe.

Niestety obecnie organy wymagają kompleksowej renowacji. Pod okiem organmistrza należy zdemontować poszczególne elementy instrumentu (piszczałki, wiatrownice, elementy prospektu, itp., itd.) i dokonać przede wszystkim czyszczenia organów oraz zabezpieczenia wspomnianych elementów przed korozją i drewno jadami. Koniecznością jest wymiana obecnego systemu sterującego (traktura gry) na współcześnie stosowaną trakturę elektryczną z programatorem rejestrów tzw. Setzerem. Następnie poszczególne elementy sekcji brzmieniowej należy odpowiednio ustawić na chórze, co wiąże się z korektą ustawienia poszczególnych wiatrownic. Wymianie powinien ulec również system powietrzny organów. Całości renowacji dopełni ponowna intonacja i strojenie organów.

Dopiero po przeprowadzeniu wspomnianych prac będzie można docenić w pełni wartość wspomnianych organów i cieszyć się z doskonałego instrumentu, który nie tylko rozbrzmiewać będzie podczas liturgii, lecz również  wzbogaci organowe życie muzyczne Wrocławia.

Dr Tomasz Głuchowski
Akademia Muzyczna imienia Karola Lipińskiego
We Wrocławiu

 

W OSTATNIM CZASIE ZOSTAŁY WYMIENIONE (W NIEWIELKIEJ CZĘŚCI PRZY UDZIALE DARCZYŃCÓW) DMUCHAWA I PRZEPUSTNICA. NASTĘPNYM ETAPEM KTÓRY ZOSTAŁ DOKONANY BYŁA WYMIANA OBECNEGO SYSTEMU STERUJĄCEGO (TRAKTURA GRY) NA WSPÓŁCZEŚNIE STOSOWANĄ TRAKTURĘ ELEKTRYCZNĄ, O CZYM WSPOMINAŁ PAN DR TOMASZ GŁUCHOWSKI. OBECNIE PRZYSTĘPUJEMY DO KOLEJNEGO ETAPU NA KTÓRY SKŁADAĆ SIĘ BĘDZIE: WYMIANA WSZYSTKICH ELEKTROMAGNESÓW, WYMIANA CAŁEJ ELEKTRYKI I REMONT MIECHÓW WEWNĘTRZNYCH. NIESTETY SĄ TO OGROMNE KOSZTA. NIESTETY NIE UDAŁO SIĘ NAM POZYSKAĆ DOTACJI, DLATEGO ZWRACAMY SIĘ Z PROŚBĄ O POMOC W SFINANSOWANIU RENOWACJI NASZYCH ORGANÓW. MOŻNA TO UCZYNIĆ POPRZEZ WPŁATĘ NA PODANE PONIŻEJ KONTO Z DOPISKIEM „ORGANY”. ZA WSZELKĄ POMOC, TĄ MATERIALNĄ I WSPARCIE MODLITEWNE TEGO DZIEŁA SKŁADAMY JUŻ TERAZ SERDECZNE BÓG ZAPŁAĆ.

KLASZTOR KARMELITÓW BOSYCH UL. OŁBIŃSKA 1, 50-259 WROCŁAW
Ing Bank Śląski
46 1050 1575 1000 0022 2189 2751

https://wroclaw.gosc.pl/doc/5865497.Chwile-grozy-na-Olbinskiej-SOS-dla-organow

KONTAKT POD ADRESEM

organy.karmelici.wroclaw@gmail.com

 

KALENDARIUM            SAUER PRZED WOJNĄ             SAUER PO PRZEBUDOWIE

MUZYCZNA KARTA Z KALENDARZA I      MUZYCZNA KARTA Z KALENDARZA II 

MUZYCZNA KARTA Z KALENDARZA III

GALERIA